Tel. +48 691 675 806
E-mail: grzegorz.piesiur@onet.pl

Nasz doradca kredytowy

Grzegorz Piesiur

Magister ekonomii, absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.
W 2011 roku rozpocząłem swoją przygodę z Doradztwem Finansowym. Obecnie jako Ekspert Finansowy pomagam klientom zrealizować swoje cele finansowe związane z zakupem wymarzonej Nieruchomości. Uzyskane na przestrzeni lat  doświadczenie i predyspozycje do tego zawodu oraz uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego pozwalają mi z sukcesem przeprowadzić Klienta „za rękę” przez cały proces kredytowy. Dysponując wiedzą na temat oferty kredytowej wszystkich Banków oraz wykorzystując preferencję klienta dokonuję porównania rozwiązań kredytowych wskazując to najkorzystniejsze.  Pomagam zebrać odpowiednie dokumenty, wypełniać z klientem wymagane dokumenty oraz kontaktuję się z pracownikami Banku i przekazuję wiadomości klientowi w ich  imieniu.  

 

Zasady wspołpracy z klientem, spotkanie i proces kredytowy

Proces kredytowy jest zawiły i bardzo rozbudowany. Przed rozpoczęciem współpracy ekspert informuje klienta o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia dalszego kontaktu. Podczas pierwszego spotkania ekspert przeprowadza wywiad dotyczący oczekiwań klienta pod katem transakcji i ewentualnej oferty kredytowej.

Analiza zdolności

Analiza zdolności kredytowej rozpoczyna pierwszy etap procesu kredytowego. Na tym etapie ekspert powinien uzyskać od klienta niezbędne informacje dotyczące jego:

Sytuacji osobistej:

  • Wiek  
  • Stan cywilny
  • Liczba osób na utrzymaniu gospodarstwa domowego

Sytuacji finansowej:

  • Dochody (źródło uzyskania, czas uzyskiwania, wysokość, struktura, zmienność)
  • Zobowiązania (wysokość rat kredytu, karty kredytowe, limity w koncie, alimenty, inne stałe zobowiązania)  
  • Terminowość regulowania zobowiązań kredytowych oraz sytuacji dotyczącej nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania i zabezpieczenia

Na podstawie zebranych informacji ekspert uwzględniając przedstawione preferencję klienta omawia dostępne oferty kredytu.
Po dokonanym wyborze danej oferty przez klienta następuje wskazanie przez eksperta listy wymaganych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku kredytowego.

Analiza przez bank wniosku kredytowego i wydanie decyzji kredytowej

Drugi etap procesu kredytowego rozpoczyna się analizą złożonego wniosku kredytowego klienta przez Kredytodawcę (Bank), która kończy się wydaniem decyzji kredytowej.
Wydana decyzja kredytowa jest wiążącym dokumentem, który określa warunki przyznania kredytu oraz dokumenty i czynności wymagane do podpisania umowy kredytowej i wypłaty kredytu.  
W tym momencie klient dokonuje zawarcia Umowy Deweloperskiej, która reguluje warunki zawarcia transakcji zakupu Nieruchomości.  
Podpisana Umowa Deweloperska jest dostarczana do Banku, który wydał decyzję kredytową w celu sprawdzenia poprawności jej zapisów i wyrażenia zgody na podpisanie umowy kredytowej skutkującej uruchomienie kredytu.